Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Åpning av et smartere Senja

Denne uken deltok vår daglige leder, Victoria Landmark, på den offisielle åpningen av Enova-prosjektet Smart Senja – fremtidens energisystem. Det var en morsom dag og det var stor deltagelse fra såvel lokalbefolkning som industri og næringsliv. Flere søringer tok turen opp, blant annet leder av NVE, Kjetil Lund.

På Senja har man til tider utfordringer med spenningsforsyningen. I prosjektet skal man ta frem teknologi som kan avhjelpe på situasjonen, i påvente av forsterkninger av nettet. Det skal være med en rekke teknologileverandører som får ansvar for å levere forskjellige elementer inn i prosjektet. Noen skal jobbe med å identifisere problemer og flaskehalser, andre skal levere batterier og smart styring av bygg og boliger, noen stiller sine fleksible energiressurser til disposisjon, mens andre skal levere markedsplass for kjøp og salg av fleksibilitet. Enfo skal, sammen med strømleverandøren Ishavskraft, levere systemene for å aggregere fleksibelt forbruk og knytte dette opp mot markedsplassen. Resultatet av prosjektet blir et smart energisystem som kan fungere som en referanse for andre områder med liknende problemer.

man talking

Prosjektleder i Troms Kraft Nett, Trond Are Bjørnvold, presenterer prosjektet på Brødrene Karlsen på Husøya. Bilder hentet fra www.smartsenja.no

Husøy Skole deltok også med ivrige og miljøbeviste elever. Man avholdt også en høytydelig åpning av deres eget solkraftverk!

man and children

NVEs direktør, Kjetil Lund sammen med Adrian Johansen på Husøy Skole. Bilder hentet fra www.smartsenja.no

Prosjektet har blitt satt opp med egen nettside med informasjon om prosjektet og de forskjellige partnerne som er med. På nettsiden finner dere også flere bilder fra åpningen. Prosjektet eies og drives av Troms Kraft Nett.