Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Raskere elektrifisering av Nordsjøen med fleksibilitet

OSEBERG A – TRENGER 170MW

Equinor ønsker å redusere utslippene sine i forbindelse med utvinning av olje og gass. I en pressemelding som nylig ble sluppet, forteller de om et mål på null-utslipp innen 2050. Et viktig steg på veien for Equinor er å elektrifisere sine produksjonsanlegg med strøm fra land. De fleste av installasjonene er i dag selvforsynt med egenprodusert strøm fra eget, eller nærliggende installasjoner. Det er selvsagt delte meninger om hvorvidt en “grønn” oljeproduksjon er å anse som grønn, men dersom man ønsker å elektrifisere sokkelen får man utfordringer med forsyningen fra land.

Equinor har hatt et ønske om å elektrifisere Oseberg og Troll. Disse vil ha et samlet effekt behov på mellom 200 og 300 MW. Det er planer om å forsyne dette ut fra Kollsnes. Dette vil kreve utbygging av anlegg og nett, og det vil ta tre til fire år før man er klar for dette. Statnett har sett på saken og har nylig kommet med en pressemelding. Konserndirektør Håkon Borgen, forteller at både Oseberg og Troll kan elektrifiseres uten å vente på nødvendige forsterkningen på land. Forutsetningen er at man åpner for bruk av fleksibilitet og tillater en utkobling av anleggene i Nordsjøen.

Dersom man har utstyr for å koble ut anleggene i Nordsjøen, ved behov, kan man sikre tilfredsstillende forsyning på land. Da offshore-anleggene allerede er utstyr med egen forsyningskapasitet, vil man kunne bruke dette som reserve.

Vi mener at bruk av fleksibilitet er nøkkelen til å håndtere det grønne skiftet. Elektrifiseringen av Oseberg og Troll og Statnetts respons, er et veldig godt eksempel på nettopp dette. Ved å utnytte eksisterende kapasitet og med smart styring, kan man både iverksette elektrifisering og utsette og noen ganger avlyse investeringer i nettet. Dette er både bra for miljøet og bra for økonomien.

Spørsmålet er om man i det hele tatt har behov for forsterkninger på land, dersom man også utnyttet fleksibiliteten på land på samme måte. Da kunne man utnyttet den fleksibiliteten som ligger på land, for å kjøpe tid, slik at man rekker å kjøre opp egenforsyningen i Nordsjøen.