Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Sammen er vi sterke!

Alle er enige om at fleksibilitet (fleksibelt forbruk, lagring og/eller produksjon) spiller en essensiell rolle når hele samfunnet skal elektrifiseres. Man kan ikke bygge seg ut av “rushtrafikken” i strømnettet. Vi går mot en økende andel fornybar produksjon og dette gir selvsagt lavere CO2-utslipp. Krona-krisen har gitt oss en bilde på hvordan fremtiden til det Europeiske kraftmarkedet kan bli. Under krisen har vi redusert utslipp med 39% (carbonbrief.org). Samtidig kommer det frem at manglende fleksibilitet i nettet og manglende mulighet for å styre forbruk, gjør systemet mer sårbart for svingningene som oppstår. De som jobber med fleksibilitet posisjonerer seg for fremtiden!

En av våre mål er å gjøre det enklere å kunne starte opp med fleksibilitet. Vi jobber langs to akser. Den ene aksen handler om å sørge for at aggregator kan hente ut maksimalt av verdi for den fleksibiliteten de har tilgjengelig. Dette får vi blant annet til ved å koble oss på flest mulig verdistrømmer (flere markeder + redusere tariffer og strømkostnader). Den andre aksen handler om å ta ned den teknologiske risikoen for aggregator. En av måtene å gjøre dette på er å skape et økosystem av leverandører og lage enkle og åpne APIer i henhold til best practice.

Vi har benyttet den siste tiden på å identifisere og starte samarbeid med en rekke ulike teknologipartnere og andre samarbeidspartnere som kan være med å forsterke økosystemet til fleksibilitet. Vi er hele tiden på søken etter partnere som gjør det enklere å tilby og/eller maksimere verdien av fleksibelt forbruk. Vi ser at det er en rekke selskaper i Norge og i Europa som jobber med relevant styringsteknologi og som kan gjøre det enklere å aggregere volumer til markedene.

user connected

Vi har jobbet mye med å standardisere vårt grensesnitt mot omverdenen. Vi kaller grensesnittet FlexiBus. Dersom vi skal bistå balanseansvarlig eller aggregator med å bygge en portefølje av laster, må vi gjøre det enkelt å integrere alle typer laster med vår plattform. Vi har på plass og jobber nå med integrasjoner med følgende selskaper:

 • Statnett (ECP/eBestill) – markedsplasser for fleksibilitet
 • NODES – markedsplass for fleksibilitet
 • Oss Norge – Innhenting av data fra HAN
 • Futurehome – Smarthus leverandør
 • Pixii – Batterileverandør
 • Sentient  – Teknologileverandør med fokus smart styring
 • IoT Solutions – Teknologileverandør med fokus på smart styring
 • ECO STOR – Batterileverandør
 • Ingeniørfirmaet Per Skomedal AS – Leverandør av smart styrng
 • Siemens – Leverandør av styresystemer
 • Techla – Leverandør av smart styring av blant annet varmtvann.
partner logo

Klikk her for å se en oppdatert liste over partnere. Vi er også i dialog med flere andre spennende teknologiselskap. Savner du ditt selskap på listen over partnere, så ta gjerne kontakt! Vi er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere.

Vår plattform flextools er bygget på Microsoft Azure, hvor vi bruker den nyeste teknologien, som eksempelvis IoT Edge og AutoML. Vi og Agder Energi har hatt et tett og godt samarbeid med Microsoft gjennom flere år. Piloten på Engene er et eksempel. Les mer om dette på vår liste over reference projects.

Azure logo

I tiden som kommer vil vi skrive mer om FlexiBus og om noen av integrasjonene, så følg med!

Booke et møte?

Kenneth Juul circle

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål angående våre løsninger eller dersom du vil vite mer vårt API som gir tilgang til fleksibilitetsmarkedene!

Du finner kontaktinformasjonen på vår hjemmeside. Ønsker du å booke et møte med en gang, kan du finne ledige tidspunkt ved å klikke på følgende link.