Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Statnett med ny nettleiemodell

Statnett har nylig besluttet å endre sin nettleiemodell, se deres pressemelding her. Her kommer Statnett med viktige føringer og signaler om hvordan fremtidens kraftnett skal driftes. I pressemeldingen annonseres det reduksjon i nettleien som et tiltak ifm Covid-19 og standardisering av rabatt i nettleien for kraftkrevende industri til 50%.

Tower Electricity Winter

Mer interessant for oss som jobber med forbrukerfleksibilitet er det at Statnett velger å gå bort i fra spesialtariffer for uprioritert kraft, også kalt Utkoblbar Tariff (UKT) eller tariff for fleksibelt forbruk. UKT-kunder har i dag store (og varierende) rabatter på sin nettleie (som varierer stort avhengig av nettselskap). I 2021 halverer Statnett rabatten for disse kundene og fra 2022 bortfaller ordningen. Dette gir bransjen, og nettselskapene, en mulighet til også å omlegge sine ordninger for uprioritert kraft.

Vi i Enfo er positive til en slik omlegging. Bruk av forbrukerfleksibilitet og fleksibilitetsmarkeder er både mer målrettet og samfunnsøkonomisk gunstig. Enfo kan, sammen med strømleverandør, bistå kunder som i dag har slike tariffer som bortfaller. Vi kan redusere den ulempen denne omleggingen medfører blant annet ved hjelp av effektreduksjoner og med markedstilkoblinger.

Enfo har lang erfaring, kompetanse og verktøy for å koble opp, overvåke og styre fleksible forbrukslaster. Det finnes i dag ulike markeder man kan koble seg på, som både kan gi betaling for å stå “i beredskap”, og som sikrer betaling for faktiske utkoblinger.

Vi har over tid bygget opp en solid base med leverandører og samarbeidspartnere som gjør oss rustet for å hjelpe et stort antall sluttkunder. Ta kontakt med oss eller din strømleverandør i dag!

Booke et møte?

Ønsker du å booke et møte med en gang, kan du finne ledige tidspunkt ved å klikke på følgende link.