Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
The show must go on

Som mange andre, er også Enfo berørt av restriksjonene rundt Covid-19. Alle våre ansatte har jobbet på hjemmekontor og alle fysiske møter er erstattet med video-/telefonmøter. Enfo har en drift-/utviklingsavdeling bestående av seks dyktige medarbeidere, i tillegg har vi to flinke eksterne utviklere i Vilnius. Vi har derfor en del erfaring med å jobbe i et spredt team, og vi var godt rustet til omstillingen som kom. Til tross for situasjonen har vi stor aktivitet og vi går inn i mai måned med full fart.

hands light cube

De siste årene har vi sett en markant endring i markedet rundt forbruksfleksibilitet. Vi har sett en dreining fra en situasjon hvor teknologiselskapene må fremme sine løsninger, til en situasjon hvor de aktuelle markedsaktørene etterspør løsninger. Det kjøres også et stort antall storskalaprosjekter og piloter over hele Europa og i Norge. Ikke bare er det stor interesse rundt ulike markedsplasser, men det er også om andre bruksområder for fleksibilitet, som eksempelvis lokal optimalisering. Her spiller nettleien og tarifferingen av effekt en viktig rolle.

Nedenfor følger en oppdatering fra oss hva gjelder pågående prosjekter og samarbeidspartnere.

Pilotprosjekter

Enfo har inngått flere avtaler siste halve året. Felles for alle prosjektene er at Enfo leverer vårt skybaserte programvare, flextools™, som er et verktøy for å knytte forbrukslaster opp mot ulike markeder. De fleste har gått sin gang, til tross for at Korona-viruset stikker kjepper i hjulene. Her kommer en oppsummering og en kort beskrivelse av prosjektene.

eFleks

Sammen med Entelios og Siemens er vi med på FoU prosjektet eFleks. Prosjektet kjøres av Statnett i samarbeid med industrien. Her jobber vi med å knytte opp forbrukslaster i prisområde NO1. Her skal vi få frem nye fleksible ressurser, som ellers ikke får mulighet til å delta i markedene til Statnett. Lastene meldes opp i RK-markedet og for å gjøre fleksibiliteten så tilgjengelig som mulig, er elektronisk aktivering (eBestill) blitt implementert og testet grundig.

Piloten eFleks skal stimulere til at flere teknologier og en større bredde med aktører tilbyr fleksibilitet gjennom regulerkraftmarkedet i NO1. I løpet av vinteren 2019/2020 tester vi ut budkvantum ned mot 1 MW.

Statnett

iFleks

Sammen med Entelios, Storebrand og IPS er Enfo med på dette Statnett-prosjektet. IPS (Ingeniør Pål Skomedal AS) har klargjort de eksisterende styresystemene i et av Storebrands bygg, slik at det lar seg styre. Enfo har så installert en lokale styreenhet og gateway, Enformer, for å integrere oss med bygget. Vi benytter vår prisvokter-funksjon, PriceGuard, til å redusere forbruket i bygget de timene det er høye strømpriser.

plug and socket

Foto hentet fra Statnett

iFleks er et samfunnsnyttig forskningsprosjekt som har som mål å kvantifisere framtidig prisfølsomhet til husholdninger og næringsbygg i byområder. Prosjektet vil gi oss kunnskap om hvordan sluttbrukere reagerer på forskjellige timespriser for strøm

Statnett

MikroFlex

MikroFlex prosjektet er et stort og spennende prosjekt med mange ulike aktører. Det skal bygges ut 1500 plusshus utenfor Fredrikstad. Prosjektet er en del av storskalapilotprosjektene som får støtte fra Enova. Hovedaktørene er FutureHome AS, Bergård Amundsen, Arca Nova AS, Get AS, Smart Energi AS, Defa AS og Pixii AS.

De mest sentrale elementene i prosjektet er: lokale energi- og effektmarkeder hvor tilgjengelig fleksibilitet kjøpes og selges, to-veis bilbatterier for effektavlastning, batterier som brukes aktivt som en effektreserve mot overliggende nett og styringssystemer som optimaliserer energi- og effektbruken i byggene i området.

Enova

NorFlex demo Agder

NorFlex er enda et av storskalapilotene som har fått støtte av Enova. Enfo er med i en rekke ulike konstellasjoner i Norflex. I demo Agder samarbeider vi blant annet med Ishavskraft, Entelios, Futurehome, Noova Energi og Istad Kraft. For hver av disse jobber vi med forskjellige teknologiselskap for å fremskaffe fleksibilitet: Techla, Sentient, EcoSTOR, IoT Solutions, Pixii for å nevne noen.

house illustration

I en tre-årsperiode skal energiaktørene Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og NODES sammen teste ut ulike teknologiske løsninger for å utløse mer fleksibel strømbruk hos kundene. Det trenger vi fordi vi er på vei mot et fullelektrisk samfunn. Det vil si at strøm skal erstatte fossil energibruk på mange områder, i tillegg til alt vi bruker strøm til i dag.

Agder Energi

Smartere Senja

Smartere Senja er den tredje storskalapiloten Enfo er med på. Dette prosjektet får også støtte av Enova. Enfo er en del av konsortiet sammen med blant annet Ishavskraft, Troms Kraft Nett, Powel, Eaton, universitetet i Tromsø, med flere. I prosjektet skal vi vise hvordan smart styring og fleksibilitet kan være med på å sikre stabil forsyning til viktige forbrukere og industri.

mountain nature

(foto hentet fra smartsenja.no)

Fordele belastningen over døgnet. Avansert strømstyring av hjem og næring. Samarbeid mellom husstander, forretninger og kraftselskaper om distribusjonen av kraft etter hver sine behov. Ta vare på overskuddproduksjon med lokale batteribanker, for å kunne levere ekstra effekt ved behov. Skape et personlig kraftmarked for prosumenter. Få betalt for å tilby fleksibilitet som bidrar til å regulere toppene i forbruk.

Smartsenja.no

I tillegg er vi i startgropa på ytterligere to prosjekter, som vil bli navngitt på et senere tidspunkt. I tiden fremover vil vi presentere disse prosjektene og hva de innebærer, så følg med på oppdateringer fra oss!

Booke et møte?

Kenneth Juul circle

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål angående våre løsninger, våre prosjekter eller dersom du vil vite mer vårt API som gir tilgang til fleksibilitetsmarkedene! Du finner kontaktinformasjonen på vår hjemmeside.

Ønsker du å booke et møte med en gang, kan du finne ledige tidspunkt ved å klikke på følgende link.