Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Til juleferie med god følelse

2019 har vært et godt år for Enfo. I denne artikkelen har jeg samlet noen tanker om året som har gått. Enfo har løftet flextools-plattformen til et nytt nivå, rik på funksjoner og med en rekke forbedringer, er vi nå godt rustet til å ta inn flere samarbeidspartnere på løsningen i 2020. Vi har tatt frem en ny maskinvare for enklere integrasjoner med de fysiske anleggene og vi har blitt med på mange spennende piloter og utviklingsprosjekter. Fra januar står vi klare i startblokka, med fullt lag og med Victoria tilbake som daglig leder.

solar panel

Fleksibilitet smører overgangen mot nullutslippsamfunnet

Vi opplever at stadig flere aktører forstår nytten og verdien av fleksibilitet. Både fordi det er en potensiell ny inntektskilde, men også fordi mange anser dette for å være bærekraftig og samfunnsøkonomisk fornuftig. Fleksibilitet blir et av flere viktige verktøy som kan bistå i overgangen til et nullutslippsamfunn! Siste rapport som underbygger dette, kan man finne hos Energi Norge. Denne rapporten slår fast at, med blant annet markedsløsninger for fleksibilitet, så kan nettet håndtere en forbruksvekst på 25%.

Nye inntektstrømmer

Enfos hovedjobb er å hjelpe aktører å få mest mulig verdi ut av sin fleksibilitet. Vi leverer verktøyene som identifiserer, kontrollerer, optimaliserer og aggregerer fleksible laster. Har man god kontroll på forbruket kan man ikke bare redusere sine totale energikostnader, men man kan faktisk koble seg på nye inntektstrømmer!

Nye integrasjoner

Vår nye maskinvare, Enformer, ble ferdig utviklet i 2019. Den er CE-merket og klar til bruk. Denne kan brukes der man ønsker en enkel, rask og kostnadseffektiv måte å integrere seg med de fysiske anleggene. Enformer kan styre ut laster direkte eller via eksisterende anlegg, den kommuniserer med skyløsningen over 4G eller LAN, og den leser HAN-utganger på AMS direkte. På Enformer kjører vi Azure IoT Edge for lokal autonomi og god sikkerhet opp mot vår skyløsning.

Samtidig har vi jobbet med å standardisere våre integrasjoner mot tredjepart, som for eksempel SD-anlegg, slik at vi ikke nødvendigvis trenger å installere Enformer for å kobles opp nye anlegg. Vi har også jobbet med og testet nye integrasjoner mot markedsplasser, som Statnett og NODES.

Nye piloter

I inngangen på 2020 er vi med på en håndfull piloter og flere skal det bli. Vi har vært nøye med å velge piloter hvor vår roadmap overlapper med målene til piloten. Dette betyr at pilotene både er en pådriver for vår utvikling, samtidig som de driver frem nye samarbeidformer og samarbeidspartnere. Vi ser også at pilotene er med på å modne markedet og aktørene som deltar.

Denne uka fikk vi vite at vi blir med på Agder Energis NorFlex-prosjekt. Her får vi testet ut en rekke samarbeidspartnere og nye typer fleksible laster. Som underleverandør til Entelios er vi også med på to Statnett-prosjekter, eFleks og iFleks. I eFlex utforsker Statnett RK-bud ned mot 1 MW, her er også aktører som Tibber, Entelios og Siemens med. Dette er mFRR med responstider på 15 minutter, men vi vet allerede før testingen starter at forbrukersiden kan agere mye raskere enn dette. Et av kravene i prosjektet er at man skal ha 100% elektronisk kommunikasjonskjede, fra budgivning til utkoblinger, fra Landssentralen til Statnett. Dette betyr at mFRR går fra å være manuell (telefon) til å bli helt automatisk. Vår integrasjon med eBestill er allerede ferdig testet. Dette var tidkrevende, men også veldig lærerikt!

Partnerskap

I løpet av 2020 har vi jobbet mye med partnerskap, både formelle og uformelle. Vi har både jobbet med eksisterende og vi har formet nye. Vi ser at dette er utrolig viktig. Vi ønsker å knytte til oss flest mulig samarbeidspartnere som har tilstøtende (også overlappende) kompetanse og produkter. På denne måten kan vi spare kostnader, utviklingstid, vi kan hjelpe kundene våre til å ta gode valg og vi kan fungere som verdiøkende partner med gode verdiforslag. Tusen takk for godt samarbeid alle sammen, ingen nevnt, ingen glemt.

Jeg ønsker å avslutte med å takke alle gamle og nye bekjentskaper for samarbeidet i 2019. Jeg ønsker dere alle en fredelig julefeiring og et godt nytt år!

Kenneth Juul
Fungerende daglig leder