Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Vellykkede ende-til-ende tester i NorFlex
man typing technology

Enfo gjennomførte denne uka de siste av totalt fem ende-til-ende tester i NorFlex-prosjektet. Vi er glade for at testene var vellykket, slik at vi kan ta steget videre inn i neste fase av prosjektet. Under testene ble både vår egenutviklede Enformer, samt sky-til-sky integrasjoner mot tredjepart benyttet til oppkobling mot de ulike lastene.

Ende-til-ende testene ble gjennomført med alle involverte parter i verdikjeden til stede. Agder Energi Nett beregnet behovet for fleksibilitet og la inn kjøpsbud i henhold til dette. Plattformen til NODES ble anvendt som markedsplass for handel. Under testen stilte Enfo, sammen med våre strømleverandører og øvrige samarbeidspartnere, med teknologiplattformen flextools™ for å demonstrere hvordan anskaffelse og styring av fleksibilitet foregår. Forbrukerlastene har hatt et stort spenn fra industri til husholdning og fra små forbrukslaster til store batterier.

chart flextools

Testene åpnet opp for spennende diskusjoner mellom de involverte partene. Dette er noe som vil føre til et bedre tilrettelagt sluttprodukt både for fleksibilitetsleverandører og sluttkunder. Enfo ønsker å takke alle involverte parter, samt NorFlex og NODES for godt samarbeid under testene.

«Ende-til-ende testene markerer slutten for første fase av prosjektet. Nå er vi klare for å skalere opp til fase to. Vi har demonstrert en god teknisk løsning fra last til lokal markedsplass. Vi er spesielt fornøyd med at vi har klart å utvikle en smidig plattform som åpner for at strømselskapene kan tilby fleksibilitet til både lokale og nasjonale markedsplasser»

Kenneth Juul, Chief Commercial Officer, Enfo

NorFlex prosjektet er en spennende pilot hvor målet er å bruke ny teknologi til å jevne ut forbrukstopper i anstrengte punkter og tidspunkt. Dette som et lønnsomt alternativ sammenliknet med utelukkende fysiske investeringer. Målet er å utløse fleksibilitet ved at sluttkunden kan få betalt for å redusere strømforbruket sitt når etterspørselen i markedet er stor.

Vi går en spennende fremtid i møte. Det tradisjonelle kraftmarkedet er i sterk endring grunnet økt innslag av ikke-regulerbar fornybar energi, mer effektkrevende apparater og elektrifisering av store samfunnssektorer. Sluttkunden er ikke lenger bare en forbruker, men en aktiv brikke i kraftmarkedet. Kundene produserer i dag egen energi, mens de samtidig etterspør mer effekt. Dette gjør at balanseringen av nettet er en større utfordring nå enn noensinne. Vi mener at forbrukerfleksibilitet er nøkkelen til å løse disse utfordringene.