Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Batteri i reservemarkedene

Bedrifter som har installert batteri har mulighet til å delta med fleksibilitet i kraftsystemet.  Det er gode penger å tjene i de raske frekvensmarkedene samtidig som man bidrar til den grønne omstillingen.

Det er en unik mulighet for selskaper med batterier til å ta del i reservemarkedene til Statnett, noe som vil bidra til å generere inntekter ved å tilpasse batteriets inn-og utmating til behovene til strømnettet. Statnett kjøper reservetjenester i ulike markeder. Flextools tilbyr tjenester og utstyr slik at selskaper med batterier kan selge fleksibilitet og tjene penger på det i disse markedene.

Flextools kan integreres med ulike batterisystemer for tilkobling til vår plattform Flextools og vi har allerede samarbeid med flere batterileverandører. Kontakt oss dersom du tilbyr tekniske løsninger som er aktuelle for fleksibilitetsmarkedene. Vi kan aggregere flere batterier i plattformen for optimal flåtestyring og inntjening. Vi søker nå etter selskaper med batterier i Norge som ønsker å være med på den grønne omstillingen.

Inn- og utmating av batterier kan være egnet for FFR og FCR reservemarkeder med raske og korte avbrudd (sekunder) som finner sted om våren, sommeren og høsten. Batterier som har anledning til lengre leveranser (timer) kan også delta i mFRR på vinterhalvåret. Les mer om Statnett ulike reservemarkeder her

Batterier er godt egnet til fleksibilitetsmarkedet

  • Mange bedrifter har nødstrømanlegg som er lite brukt, og typisk kjøres jevnlig ifm. vedlikehold
  • Vi anbefaler å se på alternativer for tilkobling av batterier og fleksibilitet da attraktive businesscases er mulige f.eks. i forbindelse med lynlading (bil, lastebil, lastebil)
  • Egnet for markeder hvor kontrollerte til- og frakoblinger kan gjøres, for eksempel FCR
  • Avhengig av type produksjon, ev. via sesongsvingninger kan batterier også være godt egnet for mFRR 

Flextools tilbyr i dag handel med FFR, FCR og mFRR gjennom vår plattform Flextools i Norden.