Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Systemydelsesmarkederne

Har du et aktiv som kan agere fleksibelt, så kan du sandsynligvis bidrage til den grønne omstilling ved at deltage i systemydelsesmarkederne, og oveni købet få penge for det.

Energinet i Danmark har ansvaret for at elsystemet altid er i balance. Dette gøres bl.a. ved at indkøbe systemydelsesprodukter. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der Energinet ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerheden og sikre lige markedsadgang til elnettet.

Flextools er udbyder af tjenester til salg/konvertering af fleksibilitet til Energinet. Vi tilbyder både en SaaS-platform til elselskaber samt en række tjenester, der muliggør direkte handel med fleksibilitet for virksomheder, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Flere af systemydelserne kræver inddragelse af elleverandørerne, og Flextools arbejder tæt sammen med disse. Vores platform dækker hele værdikæden for fleksibilitet fra netoptimering til aggregering og handel med fleksibilitet fra elforbrugende enheder.

Energinet har brug for en række ydelser til at opretholde frekvensen og balancen i elsystemet og dermed sikre elforsyningssikkerheden – disse ydelser kaldes samlet set for systemydelser. Ydelserne er nødvendige for at sikre en stabil og sikker drift af elsystemet. På Energinet sine nettsider finner du en oversigt over alle typer af systemydelser samt deres vigtigste egenskaber.

 

Energinet indkøber systemydelser på forskellige markeder afhængig af, hvilken ydelse der er behov for. Systemydelser er et samlet begreb for de produktions- og forbrugsressourcer samt tekniske egenskaber, som bliver indkøbt til at stå til rådighed eller være aktiveret (enten automatisk eller manuelt) på anmodning fra Energinet.

Der findes forskellige systemydelsesprodukter. De hurtigste produkter skal være aktiveret efter nogle få sekunder, og de langsomste produkter skal være aktiveret efter 15 minutter. 

Produkterne FCR og mFRR indkøbes af Energinet i Vestdanmark (DK1). Produkterne FFR, FCR-D, FCR-N og mFRR indkøbes af Energinet i Østdanmark (DK2).

Flextools tilbyder i øjeblikket handel med FFR, FCR og mFRR gennem vores platform Flextools i Norden. Flextools har et strategisk samarbejde med KMD i Danmark, og tilbyder herigennem et unikt samarbejde med lokal tilstedeværelse og ekspertise. Les mer om samarbejdet her