Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Flexibilitetstjänster i Sverige

Flextools är verksamt med ett antal flexibilitetstjänster i Sverige idag. Vi har tekniken att koppla ihop ett antal olika flexibla enheter och kan koppla dessa till Svenska kraftnäts flexibilitetsmarknader. Vi har ett antal aggregatorer på kundlistan som använder vår teknik för att erbjuda sina kunder flexibilitetstjänster. Vi har kopplat förbrukning, batterier och vindproduktion till Svenska kraftnets stödtjänster idag. Flextools är intresserad av kontakt med storkonsumenter, elleverantörer och teknikaktörer inom energiområdet.

Tjänster till
elleverantören


Är du en elleverantör i Sverige som vill erbjuda dina kunder besparingar på elräkningen eller tjäna pengar på att stänga av deras el?

Detta är en tjänst som du kan erbjuda dem genom att samarbeta med Flextools.
Bli en aggregator i samarbete med Flextools.

Samarbete med teknikaktörer

Flextools har strategiska partnerskap med flera teknikleverantörer och letar alltid efter fler.


Vi kan aggregera flexibilitet från tredjepartsaktörer inom till exempel batterier, elbilsladdning, smarta hemtjänster, fastighetsautomation och vindproduktion för att erbjuda det i stödtjänster till Svenska kraftnät.

Svenska kraftnäts stödtjänster

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet.


För att göra det så köper vi in och aktiverar stödtjänster.
Det finns olika typer av stödtjänster med olika krav på bland annat uthållighet och snabbhet.