Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fleksibilitetstjenester i Norge

Flextools er aktiv med en rekke fleksibilitetstjenester i Norge i dag. Vi har teknologien til å koble sammen en rekke ulike fleksible enheter og kan koble disse til Statnetts fleksibilitetsmarkeder. Vi har en rekke større strømleverandører på kundelisten som benytter vår teknologi for å tilby sine kunder fleksibilitetstjenester. Flextools er interessert i kontakt med større forbrukere, strømleverandører og teknologiaktører innen energiområdet. 

Tjenester til strømleverandøren

Er du en strømleverandør i Norge som ønsker å tilby dine kunder besparelser på strømregningen eller tjene penger på å slå av strømmen?
Dette er en tjeneste du kan tilby dem ved å samarbeide med Flextools.

Samarbeid med teknologiaktører

Flextools har strategiske samarbeid med flere teknologileverandører og er alltid på søken etter fler.
Vi kan aggregere fleksibilitet fra 3. partsaktører og tilby det i reservemarkedene til Statnett.

Reservemarkedene til Statnett

Kraftsystemet utsettes kontinuerlig for påvirkninger som kan forstyrre balansen. For å håndtere ubalanse, må kraftsystemet ha tilstrekkelig med reserver. Både primær-, sekundær- og tertiærreserver anskaffes gjennom markedsløsninger.

Drivhus

Drivhus er en næring med stor avhengighet til strømforbruk.

Har du et anlegg som kan opptre fleksibelt, så kan du sannsynligvis bidra til å balansere strømnettet, og attpåtil få betalt for det.

Elkjel

Bedrifter som har installert en elkjel har ofte stor avhengighet til strømforbruk og høye energikostnader.
Har du et anlegg som kan opptre fleksibelt, så kan du sannsynligvis bidra til å balansere strømnettet, og attpåtil få betalt for det.

Batteri

Bedrifter som har installert batteri har mulighet til å delta med fleksibilitet i kraftsystemet.
Det er gode penger å tjene i de raske frekvensmarkedene samtidig som man bidrar til den grønne omstillingen.