Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gartnerier kan tjene penge på reservemarkedene

Drivhus er en næring med stor avhengighet til strømforbruk. Har du et anlegg som kan opptre fleksibelt, så kan du sannsynligvis bidra til å balansere strømnettet, og attpåtil få betalt for det.

Det er en unik mulighet for gartnerier til å være en del av reservemarkedne og dermed tjene penger på å tilpasse energiforbruket til behovene til strømnettet. Statnett kjøper reservetjenester i ulike markeder, og Flextools tilbyr en rekke tjenester som gjør at drivhus kan tjene på å skru av strømmen hvis strømnettet overbelastes.

For drivhus er det typisk ved å slå av varme og lys i kortere perioder at de kan delta i reservemarkedene. Flextools har erfaring med 15 større drivhus, som er knyttet til det norske reservemarkedet. Vi søker nå gartnerbedrifter som ønsker å være en del av det norske reservemarkedet.

denne artikkelen kan du lese om en av våre kunder og hvordan de tjente 30 000 NOK ved å slå av strømmen i 30 sekunder.

Daglig leder i Snarum Gartneri, Morten Fuglerud, holder den teknologiske løsningen i hånden. Enformer fra Enfo.

Utkobling av varme og lys i gartnerier er egnet for reservemarkedene FFR og FCR-D med raske og korte avbrudd som finner sted vår, sommer og høst. For anleggene som har mulighet til å skru av forbruk over noe lengre tid kan de også delta i Statnetts regulerkraftmarked.  Du kan lese mer om de ulike markedsløningene til Statnett her

Spesielt drivhus som har mer enn 2 MW effekt (samtidig forbruk) bør begynne å tilby fleksibilitet. Enfo estimerer besparelse på energikostnader på mer enn 20 % ved å komme i gang med fleksibilitet.

Flextools tilbyr i dag utstyr og handel til markedene FFR, FCR og mFRR gjennom vår plattform Flextools i Norden.

Vi tilbyr gartnerier som kontakter oss i mars 2022, en unik mulighet til å komme i gang uten investeringskostnader.