Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Elhandelsbolag - ta rollen som aggregator med Flextools

Är du en elleverantör i Sverige som vill erbjuda dina kunder besparingar på elräkningen eller tjäna pengar på att stänga av deras el? Detta är faktiskt en tjänst du kan erbjuda dem genom att samarbeta med Flextools.

Genom att använda Flextools kan ditt företag ta på sig den framtidsinriktade rollen som aggregator (BSP) och sälja konsumentflexibilitet på elmarknaden. Regelverket för denna roll öppnar upp och det finns flera tredjepartsaktörer som gärna vill ta del av marknaden – ska du erbjuda dina kunder en heltäckande energitjänst är dette en tjänst du måste ha.

Om dina kunder har en anläggning som kan agera flexibelt kan de förmodligen bidra till den gröna omställningen och delta i Svenska kraftnät sine Stödtjänster. Med vår plattform, Flextools, kan du som aggregator koppla ihop flexibla enheter, sätta ihop dem för bud och erbjuda dem till Svenska kraftnät sine Stödtjänster. Det är en helautomatiserad process och Flextoools ser till att alla integrationer är på plats.

Flextools är en leverantör av tjänster för att göra flexibilitet tillgänglig för Svenska kraftnät och erbjuder en SaaS-plattform för elbolag med syfte att bidra till den gröna omställningen. Flera av stödtjänstene kräver inblandning av elleverantörerna och Flextools samarbetar därför med dem. Plattformen täcker hela värdekedjan för flexibilitet,  från installation och urkoppling av flexibel förbrukning/produksjon, aggregering, budgivning, integrationer till marknader och avveckling.

Svenska kraftnät köper systemtjänster på olika marknader beroende på vilken tjänst som behövs. Stödtjänster är en samlingsbeteckning för Svenska kraftnäts marknader för inköp av upp- och nedreglering av produktion och förbrukning, utifrån nätets skick. Läs mer om Svenska kraftnäts stödtjänster här.

Det finns totalt tre olika marknader som är relevanta för konsumentlaster, dessa är mFRR, FCR-D och FFR. De snabbaste produkterna ska aktiveras efter några sekunder och de långsammaste produkterna ska aktiveras efter 15 minuter. Batterier är väl lämpade för frekvensmarknaderna och vindkraft och solenergi är relevanta för FCR-D Ned-marknaden.

Flextools erbjuder idag handel med FFR, FCR och mFRR genom vår plattform Flextools i Norden.

flextools – the flexibility platform

flextools™ is a full-service flexibility platform for flexibility providers, traders, aggregators and power companies that aims to participate in the flexibility markets! We provide the technology you need to manage flexibility in your customer portfolio. We aim to connect and maximize the value of your customers’ flexible assets.

As a balance responsible flexibility provider, trader, aggregator and/or power company you, and your customers, can access our platform as a service (SaaS) and choose the services best suited for you.

The platform for demand response management is highly automated and flexible. Automation and advanced optimization algorithms imply maximum profitability with minimum customer involvement. flextools can be customized
for various applications, related to grid reliability, trading or portfolio optimization.

graphic statistics

The flexibility platform provides:
• full customer access and availability
• user-friendly customer portal
• comprehensive reporting
• historical data analysis
• forecasting tools for available
   flexibility and price
• dispatch and bid scheduler

Flexibility as a service

To provide these offerings to our customers we offer «Flexibility as a Service» with four steps on the way to be a full flexibility provider. A customer can choose from these services, and it’s a flexible service as to whether you want to go all in, or you want to only do local optimization, dispatching or market integration.

Integrate

Aggregate

Optimize

Realize

We help you analyze your assets to identify available flexibility. Integration and connection of flexible assets require a thorough analysis and identification of available flexibility. A technical inspection of the site, the flexible asset and its properties is a prerequisite.

We aggregate and build portfolios so you can access different market places and reach the minimum required bid size.

Once you have all your assets connected to flextools, and we have some historic values we predict the expected flexibility for an asset or a portfolio of assets. This forecast is used to create orders and bids to the markets, and to create a baseline of what the consumption would be if we were not to dispatch an asset. This baseline is a requirement from several markets to verify that we have delivered the flexibility after an activation.

At last you realize the value of flexibility in the market. We provide market access from flextools. We have automatic interfaces in place for the TSO market and NODES. We are hardware-neutral and willing to connect any kind of control system thorough our API.

In flextools we visualize the energy or grid tariff savings and the market profit.