Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Samarbete med teknikaktörer

Flextools har strategiska partnerskap med flera teknikleverantörer och letar alltid efter fler.

Vi kan aggregera flexibilitet från tredjepartsaktörer inom till exempel batterier, elbilsladdning, smarta hemtjänster, fastighetsautomation och sol- och vindproduktion för att erbjuda det i stödtjänster till Svenska kraftnät

Det är en unik möjlighet för företag med flexibilitet att ta del av Svenska kraftnäts stödtjänstemarknader, vilket ska bidra till att generera intäkter genom att anpassa förbrukning och produktion till elnätets behov.

Vindkraft och solenergi
Genom vår handelsplattform kan vi koppla styrning av vindkraft och solenergi, antingen genom API:er eller genom att Flextools installerar kvalificerad utrustning för att delta på frekvensmarknaderna. Vind- och solenergi lämpar sig väl på frekvensmarknaden FCR-D Ned, där produktionen kan stängas av vid frekvensavvikelser i nätet. Det är bra betalt att göra reserver åt Svenska kraftnät.

Batterier
Flextools kan integreras med olika batteristyrsystem för anslutning till vår Flextools-plattform och vi har redan samarbeten med flera batterileverantörer. Kontakta oss om du erbjuder tekniska lösningar som är relevanta för flexibilitetsmarknaderna. Vi kan aggregera flera batterier i plattformen för optimal flotthantering och intjäning. Vi söker nu företag med batterier i Sverige som vill ta del av den gröna omställningen.

Batteriingång och batteriutgång kan vara lämpliga för FFR- och FCR-reservmarknader med snabba och korta avbrott (sekunder) som äger rum på vår, sommar och höst. Batterier som har möjlighet till längre leveranser (timmar) kan även delta i mFRR under vinterhalvåret. Läs mer om Svenska kraftnäts olika stödtjänster här.