Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Svenska kraftnäts stödtjänster

Som systemansvarig ska Svenska kraftnät ha till gång till olika tjänster och åtgärder för att kunna hantera störningar i kraftsystemet oavsett systemdrifttillstånd. De ska vara kostnadseffektiva och ändamålsenliga.

Stödtjänster är helt marknadsbaserade vilket innebär att de upphandlas öppet i konkurrens med hjälp av budgivning på respektive marknad. Ersättning och regelverk sker enligt de principer som gäller för respektive marknad. Deltagande är frivilligt.

För att få tillåtelse att leverera stödtjänster ska en potentiell leverantör först visa att de tekniska kraven för stödtjänsten är uppfyllda genom att genomföra en så kallad förkvalificering med godkänt resultat.

Har du en anläggning som kan agera flexibelt kan du förmodligen bidra till den gröna omställningen och delta i de olika stödtjänsterna och på köpet få betalt för det.

De nordiska TSO:erna samarbetar kring olika typer av stödtjänster med olika krav på volym (minsta budstorlek), hur snabbt en resurs kan reagera (aktiveringstid), och hur länge den kan mata in eller minska uttag (uthållighet). Från och med idag finns dessa produkter tillgängliga:

Flextools är en leverantör av tjänster för att göra flexibilitet tillgänglig för Svenska kraftnät, och erbjuder en SaaS-plattform för elföretag med syfte att bidra till den gröna omställningen. Flera av stödtjänsterna kräver inblandning av elleverantörerna och Flextools samarbetar därför med dem. Plattformen täcker hela värdekedjan för flexibilitet från installation och anslutning av flexibel förbrukning/batteri/produktion, aggregering, budgivning, integrationer till marknader och avveckling.

Läs mer om de olika lösningarna vi har i Flextools för att koppla flexibla enheter till de olika stödtjänstene: