Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nå kan du tjene penger på å bruke din elkjel fleksibelt

Bedrifter som har installert en elkjel har ofte stor avhengighet til strømforbruk og høye energikostnader.  Har du et anlegg som kan opptre fleksibelt, så kan du sannsynligvis bidra til å balansere strømnettet, og attpåtil få betalt for det.

Statnett kjøper reservetjenester i ulike markeder. Flextools tilbyr en rekke tjenester og produkter slik at selskaper med elkjeler kan tjene penger på å være fleksibel i strømforbruket ved å delta i disse markedene.

Flextools har installert vår kontrollenhet, Enformer, og koblet vår plattform Flextools til flere elektriske kjeler i Norge. Disse er typisk på 2-20 MW og vi søker nå bedrifter med elkjeler i Norge som ønsker å bidra til den grønne omstillingen ved å bidra til å balansere et strømnett som er stadig mer avhengig av fornybar energi.

Utkobling av elkjelen er egnet for FFR- og FCR-  reservemarkeder i Norge med raske og korte avbrudd (sekunder) som finner sted vår, sommer og høst. For anleggene som har mulighet for lenger utkobling (timer) kan man også delta i mFRR gjennom vår/vinter/høst. Dette er typisk aktuelt der det finnes backupløsninger på gass- eller dieselgeneratorer. Du kan lese mer om de ulike markedene til Statnett her

  • Egnet for FFR / FCR reservemarkeder med raske og korte utkoblinger
  • Avhengig av produksjonssesongen kan el-kjeler egne seg godt i mFRR-markedet (lengre driftsstans høst/vinter/vår) og gjerne i kombinasjon med en gassfyrt reservekjel
  • Mange kundegrupper har automatiske gass- eller dieselanlegg som slår seg på automatisk når de slås av
  • Kundesegmentet spenner over et bredt spekter som: industriell produksjon, landbruk, kjemiske prosesser, fiske og fôrproduksjon mm.
  • El-kjeler fra 0,6-60 MW tilkoblet i dag

Spesielt elektriske kjeler som har mer enn 5 MW effekt kan ha stor nytte av å tilby fleksibilitet. Enfo anslår at muligheten for å redusere energikostnadene er mer enn 20 % ved å komme i gang med fleksibilitet.

Flextools tilbyr i dag handel med FFR, FCR og mFRR gjennom vår plattform Flextools i Norden.