Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Reservemarkedene til Statnett

Kraftsystemet utsettes kontinuerlig for påvirkninger som kan forstyrre balansen. For å håndtere ubalanse, må kraftsystemet ha tilstrekkelig med reserver. Både primær-, sekundær- og tertiærreserver anskaffes gjennom markedsløsninger. 

Har du et anlegg som kan opptre fleksibelt, så kan du sannsynligvis bidra til den grønne omstillingen og delta i reservemarkedene, og på toppen av det få penger for det.

De nordiske TSOene samarbeider om reserveproduktene, slik at aktørene kan by inn i et større marked. Fleksibilitetens bruksområder avhenger av volum (effekt), hvor raskt en ressurs kan reagere (responstid), og hvor lenge den kan mate inn eller redusere uttak (varighet). Per i dag finnes disse produktene:

Raske frekvensreserver (FFR)

Aktiveringen skjer automatisk og svært raskt for å hindre frekvensfall under 49,0 Hz ved store feil i situasjoner med lav rotasjons- energi/stabilitet i kraftsystemet. Enfo har utstyr som kvalifiserer til markedet og vi kan aggregere flere laster/batterier for markedsdeltagelse. Minimum budstørrelse for å delta i FFR er 1MW(Profil) og 5 MW (Flex). 

Automatisk primærreserve for normaldrift og driftsforstyrrelser (FCR-N og FCR-D)

Aktivering skjer automatisk etter målt frekvens og reservene er distribuert over hele synkronområdet. Enfo har utstyr som kvalifiserer til markedet og vi kan aggregere flere laster/batterier for markedsdeltagelse. Minimum budstørrelse for å delta i FCR er 1MW.

Automatisk sekundærreserve (aFRR)

Aktivering skjer etter signal fra Statnett, basert på målt frekvens. Reservene kjøpes inn for et begrenset antall timer per uke, i perioder når det vanligvis er ramping på kablene, for å redusere strukturelle ubalanser.

Manuell tertiærreserve/regulerkraft (mFRR)

mFRR består at et opsjonsmarked (RKOM) og et aktiveringsmarked (RK). Som tilbyder i RKOM blir man kompensert for å stille lasten tilgjengelig i RK. Aktivering skjer i dag gjennom et nordisk aktiveringsmarked, for å håndtere både frekvens, flaskehalser og ubalanser. Minumum budstørrelse for å delta i mFRR er 5 MW i NO1 og 10 MW i resterende prisområder. Enfo har lang erfaring med å bistå strømleverandører med handel i mFRR og har teknisk løsning og integrasjon til Statnett (eBestill) på plass. 

Som systemoperatør har Statnett behov for en rekke tjenester for å opprettholde frekvensen og balansen i strømsystemet og dermed forsyningssikkerheten. Tjenestene er nødvendige for å sikre stabil og sikker drift av kraftsystemet. På Statnetts nettsider finner du en oversikt over alle typer reservemarkeder samt deres viktigste funksjoner.

Flextools er en leverandør av tjenester for tilgjengeliggjøring av fleksibilitet til Statnett, og tilbyr en SaaS-plattform for strømselskaper med mål om å bidra til den grønne omstillingen. Flere av systemtjenestene krever involvering av strømleverandørene, og Flextools jobber derfor i samarbeid med dem. Plattformen dekker hele verdikjeden for fleksibilitet fra installasjon og oppkobling av fleksibelt forbruk, aggregering, budgivning, integrasjoner til markedene og oppgjør. 

Les mer om de ulike løsningene vi har i Flextools for å knytte fleksible enheter opp til de ulike markedene: